گزارش تصویری/عکس های منتخب رویترز از زندگی در دوران کرونا

تصاویر منتخبی که در طول سال ۲۰۲۰ توسط عکاسان خبرگزاری رویترز به ثبت رسیده اند و تاثیرات شیوع ویروس کرونا در جهان را به نمایش می گذارند، در قالب گزارش های تصویری مختلف توسط این خبرگزاری منتشر شده است.

عکس های منتخب رویترز از زندگی در دوران کرونا
عکس های منتخب رویترز از زندگی در دوران کرونا
عکس های منتخب رویترز از زندگی در دوران کرونا
عکس های منتخب رویترز از زندگی در دوران کرونا
عکس های منتخب رویترز از زندگی در دوران کرونا
عکس های منتخب رویترز از زندگی در دوران کرونا
عکس های منتخب رویترز از زندگی در دوران کرونا
عکس های منتخب رویترز از زندگی در دوران کرونا
عکس های منتخب رویترز از زندگی در دوران کرونا
عکس های منتخب رویترز از زندگی در دوران کرونا
عکس های منتخب رویترز از زندگی در دوران کرونا
عکس های منتخب رویترز از زندگی در دوران کرونا
عکس های منتخب رویترز از زندگی در دوران کرونا
عکس های منتخب رویترز از زندگی در دوران کرونا
عکس های منتخب رویترز از زندگی در دوران کرونا
عکس های منتخب رویترز از زندگی در دوران کرونا
عکس های منتخب رویترز از زندگی در دوران کرونا
عکس های منتخب رویترز از زندگی در دوران کرونا
عکس های منتخب رویترز از زندگی در دوران کرونا
عکس های منتخب رویترز از زندگی در دوران کرونا
کلید واژه :

کرونا

،

ویروس کرونا

ثبت نظرات
captcha