گزارش تصویری/اولین شاسی بلند فراری؛ یک هیولای ۱۲سیلندر

اولین شاسی بلند فراری با نام Purosangue اواخر امسال وارد بازار خواهد شد. Purosangue در ایتالیایی به معنای "اصیل" ترجمه می شود.

اولین شاسی بلند فراری؛ یک هیولای ۱۲سیلندر
اولین شاسی بلند فراری؛ یک هیولای ۱۲سیلندر
اولین شاسی بلند فراری؛ یک هیولای ۱۲سیلندر
اولین شاسی بلند فراری؛ یک هیولای ۱۲سیلندر
اولین شاسی بلند فراری؛ یک هیولای ۱۲سیلندر
اولین شاسی بلند فراری؛ یک هیولای ۱۲سیلندر
اولین شاسی بلند فراری؛ یک هیولای ۱۲سیلندر
اولین شاسی بلند فراری؛ یک هیولای ۱۲سیلندر
اولین شاسی بلند فراری؛ یک هیولای ۱۲سیلندر
اولین شاسی بلند فراری؛ یک هیولای ۱۲سیلندر
اولین شاسی بلند فراری؛ یک هیولای ۱۲سیلندر
ثبت نظرات
captcha