برنامه ای برای نامزدی در انتخابات مجلس ندارم

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد مثبت، رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سه دوره چهار ساله وکیل مردم قم بوده ام و برای من افتخار بود که به این مردم خدمت کنم گفت: در این دوره از انتخابات مجلس برنامه ای برای حضور ندارم.