تشنج در مجلس حین سخنرانی ظریف

حضور ظریف در مجلس که برای بررسی مسائل سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی در صحمن علنی حضور یافته بود، حاشیه ساز شد.

پربازدیدترین ها