سیدمحمد مولوی نماینده آبادان به وزیر نیرو: ضرورت تسریع در تکمیل تأسیسات تقویت فشار شهرستان آبادان.

بهروز محبی نجم آبادی نماینده سبزوار به وزیر نیرو: لزوم تسریع در تکمیل نیروگاه ۵۴۶ مگاواتی داورزن در استان خراسان رضوی

محمدصالح جوکار نماینده یزد به وزیر راه: ضرورت تکمیل ایستگاه راه آهن اشکذر براساس تعهدات مدیرعامل راه آهن، به وزیر بهداشت: ضرورت خرید آمبولانس و تجهیز مراکز و پایگاه های اورژانس.

حسن محمدیاری نماینده طوالش به وزیر کشور: ضرورت ارتقای دهستان جوکندان به بخش، به وزیر صمت: لزوم رعایت سازوکارهای قانونی و انتخاب افراد شایسته در واگذاری معادن، به وزیر نیرو: لزوم تسریع در تعیین تکلیف سد شفارود و تعیین پیمانکار جدید.

سید محمد پاک مهر نماینده بجنورد به وزیر نیرو: ضرورت تسریع در مطالعه و صدور مجوز ماده ۲۳ طرح احداث سد نیلوفر.

سید محمد مولوی نماینده آبادان به وزیر نیرو: ضرورت تسریع در تأمین آب مورد نیاز برای مجتمع دامپروری آبادان.

محمد وحیدی نماینده بجنورد به وزیر صمت: ضرورت پاسخگویی در خصوص علت افزایش قیمت افسارگسیخته محصولات صنایع داخلی.

جبار کوچکی نژاد نماینده رشت به وزیر امور اقتصادی: لزوم ساماندهی بازار.

محمدرضا احمدی نماینده رشت به رئیس جمهور و وزیر دادگستری: لزوم اجرای قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر.

حبیب الله دهمرده نماینده زابل به وزیر کشور: لزوم تسریع در رسیدگی به امورات دهیاری ها.

سارا فلاحی نماینده ایلام به وزرای تعاون و راه: لزوم افزایش پروازهای فرودگاه ایلام به عنوان مهمترین دروازه عتبات عالیات.

احمد محرم زاده نماینده اهر به وزیر امور اقتصادی: ضرورت حل مشکل جاماندگان سهام عدالت.