• امروز : افزونه جلالی را نصب کنید.
  • برابر با : Wednesday - 23 November - 2022

رمزارز

08آذر
پروپاگاندای توانیر روی موضوع تولید غیرمجاز رمز ارز

پروپاگاندای توانیر روی موضوع تولید غیرمجاز رمز ارز

در اینکه تولید غیرمجاز رمزارز در افزایش مصرف برق و برهم زدن برنامه تأمین برق تأثیرگذار است شکی نیست اما اینکه بیش از 50 درصد اخبار توانیر در خصوص رمزارزها و تأثیر آن در کسری تراز برق است و این شرکت با پروپاگاندای رسانه ای به دنبال ایجاد فکر در ذهن مخاطب برای قبول وجود ماهوی مقصری به نام "تولید رمزارز" بوده، امری منطقی و مسئولانه نیست.