• امروز : افزونه جلالی را نصب کنید.
  • برابر با : Friday - 18 November - 2022

شرکت مدیریت شبکه برق ایران

19آبان
یارانه برق به مصارف بالای دو برابر الگوی مصرف تعلق نمی‌گیرد

یارانه برق به مصارف بالای دو برابر الگوی مصرف تعلق نمی‌گیرد

سخنگوی صنعت برق گفت: تنها 2 درصد از مشترکان که بسیار پرمصرف بودند بیش از 2 برابر الگوی منطقه خود برق مصرف کرده‌اند که قبض این دسته از مشترکان به صورت نرخ آزاد برق محاسبه شد چرا که به مصارف بالای دو برابر الگوی مصرف، یارانه برق تعلق نمی‌گیرد.