اگر  قیمت دلار  در روز پنجشنبه حمایت ۴۹ هزار و ۲۰۰ تومان را حفظ کند دوباره می‌تواند به سمت سطح مقاومتی ۴۹ هزار و ۶۰۰ تومان حرکت کند. نرخ دلار در این هفته نتوانسته از این مرز مقاومتی عبور کند برای همین این عدد سطح مهمی برای بازار محسوب می‌شود.