در ادامه این تصاویر را مشاهده کنید:

عکس/ محمود احمدی‌نژاد زیر تابوت وزیر فوت شده‌اش

عکس/ محمود احمدی‌نژاد زیر تابوت وزیر فوت شده‌اش

عکس/ محمود احمدی‌نژاد زیر تابوت وزیر فوت شده‌اش